Het snel kunnen gebruiken van een AED bij acute hartfalen is van levensbelang, omdat iedere seconde telt. Om enigszins zeker te zijn dat iedereen weet hoe dit apparaat te gebruiken hebben we deze instructievideo voor u.