Kabinet neemt aangescherpte maatregelen!

Maandag 23 maart heeft het kabinet strengere maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft ook gevolgen voor mijn praktijk.

Met pijn in mijn hart moet ik melden: Wij moeten sluiten! Dit betekent dat behandeling middels osteopathie tot nader order alleen nog maar is toegestaan voor patiënten waarbij het uitstellen van de behandeling zou kunnen leiden tot irreversibele (oftwel niet herstelbare) achteruitgang van het functioneren. Er zal eerst bepaald moeten worden of u aan deze uitzonderlijke voorwaarde voldoet en dat bij voorkeur na overleg met uw (huis)arts.

Behandeling kan alleen als sprake is van:

- dreiging tot irreversibele achteruitgang van het functioneren

- vooraf wordt gescreend op symptomen die zouden kunnen wijzen op COVID-19 (verhoging / koorts, hoesten, niezen, verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn). Bij aanwezigheid van een of meerdere van deze symptomen bij patiënt of osteopaat kan er geen contact plaatsvinden

- u niet behoort tot de risicogroepen

Alle overige behandelingen dienen tot nader order te worden uitgesteld.


Tot slot: ik zal als zorgverlener bereikbaar blijven middels telefoon, e-mail en beeldbellen. Ook zal ik contact houden met patiënten waarvan de behandeling tijdelijk is stop gezet.

Ik wens iedereen goede gezondheid.

Hartelijke groet,

Edward