Naar aanleiding van landelijk beleid willen wij bijdragen aan het in stand houden van vitale zorg en zorg van ons die noodzakelijk is.

Het is gewoon mogelijk om een afspraak bij ons te maken, samen kijken we of fysiek onderzoek en/ of behandeling meteen noodzakelijk is. Wij bieden de mogelijkheid om middels video consult of telefonisch consult te overleggen of advies te geven.

We intensiveren nog meer het desinfecteren. Na ieder bezoek wordt alles grondig desinfecteren waarmee wij en u in contact komt. Het kan zijn dat u even moet wachten totdat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Wij zijn vrij van ziekte of symptomen en dat willen we graag zo houden om zorg te kunnen blijven leveren. We willen iedereen verzoeken bij tekenen van (milde) verkoudheid en/of griep niet naar de praktijk te komen. Zeker als u een van de volgende verschijnselen heeft;

  • verhoging van temperatuur en zeker bij koorts
  • luchtwegklachten zoals kortademigheid, hoesten
  • in contact bent geweest met een patiënt met het coronavirus

willen we u dringend verzoeken niet naar de praktijk te komen. Liefst moet u dan thuisblijven en alleen als u ernstige klachten heeft telefonisch contact opnemen met uw huisarts. Annulering van uw afspraak door bovenstaande redenen zijn uiteraard kosteloos.

Wij zullen ons, indien noodzakelijk, beschikbaar stellen om zorg te verlenen in het MUMC+. Mede hierdoor is het noodzakelijk om ieder contact te vermijden die niet noodzakelijk is.

We hopen op uw begrip en hopen dat we gezamenlijk alles doen om deze situatie onder controle te houden.

Wij wensen iedereen in deze heel onzekere tijden heel veel sterkte en vooral goede gezondheid,

Edward & Marion Rietbergen