Onverwachte koerswijziging bij VWS: praktijken moeten dicht blijven

Ook voor uitzonderingsgevallen geldt: geen osteopathie
Zojuist, om 16:44u, ontvingen wij een e-mail van VWS met de volgende tekst:

“Er is een verbod op contactberoepen, …. Zoals u ...heeft kunnen lezen mag zorg verleend worden als het gaat om zorg uit hoofde van de Zorgverzekeringswet (basispakket) en/of zorg die wordt verleend door zorgprofessionals die vallen onder de reikwijdte van de Wet BIG (art. 3 & art.34). De osteopaat valt niet onder de Wet BIG en wordt daarin niet benoemd, daarnaast valt de zorg die geleverd wordt niet binnen het basispakket. De uitzondering geldt daardoor niet voor osteopaten.”

Zoals u begrijpt betekent dit dat alle praktijken moeten sluiten, ook voor de uitzonderingsgevallen zoals deze per 16-04 werden toegestaan door VWS.
VWS heeft dus een koerswijziging gemaakt. De reden hiervan is onbekend.